Cultuurhistorie

In Nederland is de ruimte voor nieuwe woon-, werk-, en recreatiemogelijkheden schaars. Niet alleen de druk op het buitengebied wordt steeds groter, ook reeds bebouwde gebieden zijn tegenwoordig intensief onderwerp van grootschalige veranderingen. Steeds vaker wordt historisch onderzoek ingezet om het transformatieproces van de noodzakelijke cultuurhistorische input te voorzien.

Inzicht in de eventueel aanwezige historische kwaliteit kan leiden tot het opstellen van randvoorwaarden voor behoud en inpassing ervan. Ook kan deze bewustwording inspirerend werken in de planontwikkeling.

Het MAB biedt daarom diverse producten aan met betrekking tot erfgoedonderzoek, die aangepast kunnen worden op de specifieke vraag. Zo kunnen wij gebiedsanalyses uitvoeren, categoriaal onderzoek verrichten (gericht op een bepaalde periode of een categorie gebouwen) of een cultuurhistorische waardenkaart maken. Maar ook  quickscans, architectuurhistorische analyse, het opstellen van beschrijvingen of het actualiseren van een monumentenlijst behoort tot de mogelijkheden.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl