MAB in het nieuws!!

In maart 2018 is gestart met de werkzaamheden voor de vijftiende cultuurhistorische waardenkaart, die het MAB in de afgelopen jaren mede heeft vervaardigd. Dit keer is het de gemeente Baarn, waar het bijzondere erfgoed wordt geïnventariseerd en in kaart gebracht. In de Baarnsche Courant verscheen op 13 april 2018 een interessant artikel (zie hieronder) waarin CeesJan Frank het project toelicht.


Baarn breng Monumenten in kaart (tekst en foto door Christine Schut)

[BAARN] 'De gemeente heeft ons gevraagd de monumentenlijst te herijken en te completeren.' Cees Jan Frank had dinsdag een mooie dag. De architectuurhistoricus en directeur van Monumenten Advies Bureau (MAB) uit Nijmegen was in Baarn om Baarnse monumenten te bekijken. 'Ik doe de gebouwen. Mijn collega's van Raap landschappelijke elementen.' Op het terras van Kasteel Groeneveld, in het zonnetje, ontmoeten we elkaar.
Zoals elke gemeente in Nederland, moet ook Baarn een cultuurhistorische waardekaart, ook wel erfgoedwaardekaart genoemd, opstellen. Een nieuwe en toegankelijke manier om het waardevolle culturele erfgoed zichtbaar te maken. In dit project worden zowel de zichtbare monumenten als de waarden in de grond (archeologie) en landschappelijke structuren (cultuurhistorie) meegenomen. Ook wordt de huidige monumentenlijst bijgewerkt. De gemeenteraad heeft het college hierom gevraagd.
'Die kaart is belangrijk voor het toekomstige erfgoedbeleid', legt Cees Jan Frank uit. 'De kaart brengt onder andere de bouwkunst in beeld. Van heel oud tot 1965, het einde van de wederopbouw. In Baarn zijn bijvoorbeeld de uitbreidingswijken uit de jaren vijftig en zestig en de villawijken nooit in kaart gebracht. Het doel van het samenstellen van zo'n kaart is de gemeentelijke monumentenlijst compleet te maken. En te inventariseren hoe de gemeentelijke monumenten er bij staan. We hebben daarbij de hulp ingeroepen van Mooi Baarn. Daarvan hebben we overzicht gekregen. Zij hebben aangegeven wat ze misten op de bestaand monumentenlijst. Mooi Baarn pleit voor een substantiële uitbreiding. We willen daar een goed advies over uitbrengen.'
Op de waardekaart kan alles voorkomen wat in de openbare ruimte te vinden is. Zoals bouwkunst, landschappen, stedenbouwkundige aspecten en zichtlijnen. 'In het buitengebied vind je bijvoorbeeld de kastelen en laanstructuren. Straks moet duidelijk zijn dat het erfgoed niet als losse korrels op zichzelf staat, maar dat ze onderdeel zijn van het groter geheel. We willen de samenhang meer in beeld brengen. Zoals Kasteel Groeneveld. We willen laten zien hoe dit in het landschap van Baarn past, dat er een hele geschiedenis aan vast zit. Dat deze locatie niet zomaar is gekozen. Dat er samenhang en logica inzit', aldus Frank. Doel is duizend panden in de gemeente Baarn in beeld te brengen. 'Baarn heeft de dikste monumentengids van de provincie Utrecht. Veel bekende architecten hebben hier gewerkt. Er is helaas ook veel weg, afgebroken. Mooi Baarn heeft daarover zijn zorg geuit. De stichting wil het tij keren.'
Cees Jan Frank denkt een aantal maanden nodig te hebben alle monumenten in beeld te hebben. In mei moet een concept klaar zijn. Het is veel bureauwerk, maar ook ongeveer zes veldwerkdagen. Dan doorkruist hij per fiets de gemeente. 'Ik ben drie weken geleden begonnen. De officiële aftrap is gegeven door de wethouder, samen met Mooi Baarn. 'Ik ga niet alleen bij grote bouwwerken kijken, het kan ook gaan om kleine dingen. Zoals de grenspalen op de grens met Hilversum en oorlogsmonumenten. Vanmiddag ga ik naar Lage Vuursche. Daar bekijk ik het hele dorp en de openbare delen van de landgoederen.' Rijksmonumenten, zoals Kasteel Groeneveld, slaat hij over. Daarvan is de alles bekend. 'Hier bij Groeneveld maak ik alleen foto's. Ik was geïnteresseerd in de panden hierachter, langs de Amsterdamsestraatweg. Maar die bleken stevig verbouwd. Oude kenmerken zijn belangrijk om een monument te kunnen zijn.' Frank kijkt naar stijlkenmerken, gaafheid en de betekenis voor de ruimte van potentiële monumenten. Volgens de onderzoeker zien veel monumenten in Baarn er goed uit.
Op de vraag of hij onverwachte, bijzondere panden is tegengekomen in Baarn, antwoordt Frank: 'De terrasflats aan de Uytenbosch in het Prins Hendrikpark. Dat is een bijzondere structuralistische architectuur. De flats vallen buiten de inventarisatieperiode, maar ik wil er toch aandacht aan geven. En er staan een paar hele mooie appartementencomplexen op plekken waar vroeger oude villa's stonden. En Hoeve Ravenstein vind ik een mooi voorbeeld van een monument die een nieuwe bestemming heeft gekregen waardoor het voortleeft.'
Aan de waardekaart wordt een informatiesysteem met database gehangen die, in eerste instantie, ambtenaren kunnen raadplegen. Wellicht dat later ook Baarnse burgers toegang krijgen. De database verschaft uitgebreide informatie over objecten. Zoals architectuur, jaartallen en andere bijzonderheden.
Op de vraag wat Cees Jan Frank het mooist vindt in de gemeente Baarn, hoeft hij niet lang na te denken. 'Lage Vuursche, het Wilhelminapark met de waterpartijen, de seriebouw voor villa's in de Ferdinand Huycklaan en het bosbad. Dat is een mooi voorbeeld van een naoorlogs openluchtzwembad.'

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl